Түргэн сум шинэ соёлын төвтэй боллоо

Түргэн суманд 250 хүний суудалтай, хоёр давхар Соёлын төвийг шинээр барьж энэ сарын7-ны өдөр ашиглалтад орууллаа.Улсын төсвийн 1,7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө…
Uvsnutag.mn